Thư viện Lạc Hồng
Lập trình điều khiển với Arduino

Ký hiệu xếp giá
629.8P534l 2016
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả
350tr ; 24 cm
ISBN
9786046707691
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
họ bo mạch, mạch Arduino, LED 7 đoạn, điều khiển đối tượng
Ngày cập nhật
12/10/2018 02:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm 4 phần giới thiệu tổng quan vệ họ bo mạch Arduino trên thị trường, tìm hiểu về phần cứng 2 bo mạch Arduino (bo mạch Arduino UNO và Arduino Mega 2560 R3) và tìm hiểu về phần mềm Arduino; Lập trình điều khiển bo mạch Arduino UNO qua 15 bài tập chủ yếu là điều khiển LED giúp bạn đọc hiểu rõ các lệnh cơ bản trong ngôn ngữ lập trình cho Arduino; Hướng dẫn thực hành ứng dụng bo mạch Arduino trong điều khiển nhiều đối tượng khác nhau như LED, motor DC, motor bước, v.v...từ các cảm biến đầu vào như cảm biến nhiệt độ, tế bào quang điện cảm biến siêu âm hiển thị trên LCD, v.v..qua 12 bài tập; Hướng dẫn làm quen với LED 7 đoạn và đi sâu vào các cách điều khiển của LED 7 đoạn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018670  Còn  Rỗi          
100018671  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1306