Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++

Ký hiệu xếp giá
005.133V986g 2017
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2017
Mô tả
219tr ; 24 cm
ISBN
9786046708353
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ C++, dữ liệu mảng, câu lệnh rẽ nhánh, câu lệnh lặp
Ngày cập nhật
15/10/2018 02:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày tổng quan các khái niệm cơ bản về việc lập trình trên máy tính, các khái niệm về phần cứng, phần mềm cũng như các bước viết chương trình trên máy tính; các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C++, cấu trúc chung của một chương trình C++; câu lệnh rẽ nhánh và câu lệnh lặp; khái niệm hàm trong C++; kiểu dữ liệu mảng, kiểu xâu kí tự; lập trình hướng đối tượng. Giới thiệu 2 kiểu dữ liệu là kiểu con trỏ và kiểu cấu trúc.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018661  Còn  Rỗi          
100018662  Còn  Rỗi          
100018663  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 828