Thư viện Lạc Hồng
Hóa học hữu cơ: dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên hóa. T.1

Ký hiệu xếp giá
547 N5764h 1 2013
Dewey
547
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2013
Mô tả
566tr ; 27 cm
ISBN
8935048922583
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hóa học hữu cơ, cộng hóa trị phân cực, phản ứng hữu cơ, hóa học lập thể, hợp chất liên hợp, phổ từ ngoại, phổ khối lượng, phổ cộng hưởng từ nhân
Ngày cập nhật
15/10/2018 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 1 (từ chương 1 đến chương 14) này giới thiệu về: Cấu trúc và liên kết; Các liên kết cộng hóa trị phân cực, acid và base; Alkan và hóa học lập thể của chúng; Cycloalkan và hóa học lập thể của chúng;Tổng quan về phản ứng hữu cơ; Alken: cấu trúc và khả năng phản ứng; Alken: phản ứng và tổng hợp; Alkyn: tổng hợp hữu cơ; Hóa lập thể ở trung tâm tứ diện; Các Alkyl halide; Phản ứng của các Alkyl halide: sự thế và sự tách nucleophil; Phương pháp xác định cấu trúc: phổ khối lượng và phổ hồng ngoại; Phương pháp xác định cấu trúc: phổ cộng hưởng từ nhân; Hợp chất liên hợp và phổ tử ngoại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018736  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1634