Thư viện Lạc Hồng
Hóa học hữu cơ: dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên hóa. T.3

Ký hiệu xếp giá
547 N5764h 3 2016
Dewey
547
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả
926tr ; 27 cm
ISBN
8935048922583
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hóa học hữu cơ, Polymer tổng hợp, hợp chất dị vòng, acid nucleic, carbohydrat, amino acid, lipid, peptid
Ngày cập nhật
15/10/2018 03:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 3 (từ chương 26 đến chương 34) này giới thiệu về: Các phân tử sinh học: carbohydrate, amino acid, peptid và protein, lipid, acid nucleic; Hóa học hữu cơ của con đường trao đổi chất; Orbital và hóa học hữu cơ: các phản ứng Pericyclic; Polymer tổng hợp; Các hợp chất dị vòng; Hóa học hữu cơ của thuốc.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018737  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 967