Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++

Ký hiệu xếp giá
005.133D928k
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2015
Mô tả
259tr ; 24 cm
ISBN
9786046703129
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngôn ngữ lập trình, giải thuật, ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc lệnh điều khiển, tổ chức dữ liệu theo mảng, tổ chức dữ liệu theo gói
Ngày cập nhật
15/10/2018 04:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các khái niệm cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình và các vấn đề liên quan đến lập trình như giải thuật, độ phức tạp của giải thuật. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++ gồm các khái niệm và các thành phần cơ bản cần có của ngôn ngữ lập trình. Trình bày các cấu trúc lệnh điều khiển trong lập tình, lập trình cấu trúc, phương pháp tổ chức dữ liệu theo mảng, phương pháp tổ chức dữ liệu theo gói.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018635  Còn  Rỗi          
100018636  Còn  Rỗi          
100018634  Còn  Đang mượn  121000140  Hồ Công Sử  03/10/2022 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 920