Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển và giám sát trong công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
629.8L5662d 2013
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - H.: Từ điển Bách Khoa, 2013
Mô tả
302tr ; 24 cm
ISBN
1114060117277
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Giao diện người và máy (HMI), giám sát công nghiệp, điều khiển và giám sát, WinCC
Ngày cập nhật
16/10/2018 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 10 bài tập trình bày về: Kết nối PLC S7-200 và WINCC; Điều khiển bồn trộn hóa chất; Điều khiển tự động tuần tự 4 động cơ; Điều khiển đèn giao thông; Điều khiển hệ thống đổ nguyên liệu; Điều khiển và giám sát dây chuyền đóng nắp chai bia; Điều khiển nhiệt độ lò nung; Điều khiển và giám sát dây chuyền sản xuất bia tươi; Điều khiển lập trình với logo; Đảo chiều quay động cơ với logo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018641  Còn  Rỗi          
100018642  Còn  Rỗi          
100018643  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2473