Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển logic lập trình PLC

Ký hiệu xếp giá
629.89T1646d 2011
Dewey
629.89
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2011
Mô tả
247tr ; 21 cm
ISBN
8935048910986
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
điều khiển, plc, vi xử lý, thiết bị nhập, thiết bị xuất
Ngày cập nhật
16/10/2018 03:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày cấu tạo PLC, thiết bị nhập/ xuất, các mạng, ngôn ngữ lập trình với các hệ thống có bộ vi xử lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật mới áp dụng cho PLC từ năm 2000. Sách còn giới thiệu cách ghi địa chỉ vấn đề theo danh pháp của nhà sản xuất PLC, và các dạng chương trình dưới hình thức mô tả và giải thích nguyên lý bằng các ví dụ của từng nhà sản xuất PLC. Sách gồm 11 chương: giới thiệu; các thiết bị nhập - xuất; xử lý nhập/xuất; lập trình; các rơ le nội; đồng hồ định giờ; các bộ đếm; thanh ghi dịch chuyển; xử lý dữ liệu; thiết kế chương trình; kiểm tra và gỡ rối.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018620  Còn  Rỗi          
100018621  Còn  Rỗi          
100018622  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1174