Thư viện Lạc Hồng
A content - based grammar : mosaic two

Ký hiệu xếp giá
425 W200R
Dewey
425
Xuất bản
3. - Singapore: McGraw-Hill, 1996
Mô tả
461tr ; 23 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/07/2004 03:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chapter 1: Language and Learning Chapter 2: Danger and Daring Chapter 3: Man and Woman Chapter 4: Mysteries Past and Present Chapter 5: Transitions Chapter 6: The Mind Chapter 7: Working Chapter 8: Breakthroughs Chapter 9: Art and Entertainment Chapter 10: Ethical Questions Chapter 11: Medicine Chapter 12: The Future Appendix Index
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000763  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1126