Thư viện Lạc Hồng
Khai thác, ứng dụng Adobe Flash và VBA trong dạy học số và truyền thông

Ký hiệu xếp giá
006.696V986k 2018
Dewey
006.696
Xuất bản
1. - Hà Nam: Thanh niên, 2018
Mô tả
360tr ; 24 cm
ISBN
9786046499138
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Flash, chương trình máy tính, visual basic, eLearning
Ngày cập nhật
18/10/2018 11:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các vấn đề về khai thác, ứng dụng Adobe Flash, VBA (Visual Basic for application) trong dạy học số và truyền thông.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018699  Còn  Rỗi          
100018701  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1670