Thư viện Lạc Hồng
Interactions two. A writing process book

Ký hiệu xếp giá
808.042S4543i
Dewey
808.042
Xuất bản
3. - New York; London: McGraw-Hill, 1996
Mô tả
223tr ; 23 cm
ISBN
9780071143950
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Ngày cập nhật
15/07/2004 04:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
contents: education and student life; city life; business and money; jobs and professions; lifestyles; the global village; north america: the land and the people; tastes and preferences; discoveries; medicine, myths, and magic; the media; prejudice, tolerance, and justice glossary
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000761  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1005