Thư viện Lạc Hồng
Nhà nước và cách mạng

Ký hiệu xếp giá
335.4Nh-M
Dewey
335.4
Xuất bản
Tái bản. - H.: Chính trị quốc gia, 2004
Mô tả
241tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 09:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Xã hội có gia cấp và nhà nước Chương 2: Nhà nước và cách mạng. Kinh nghiệm những năm 1848 -1851 Chương 3: Nhà nước và cách mạng. Kinh nghiệm công xã Pa-Ri năm 1871. Sự phân tích của Mac Chương 4: Tiếp theo. Những lời giải thích bổ sung của Ăng -Ghen Chương 5: Những cơ sở kinh tế để nhà nước tiêu vong Chương 6: Bọn cơ hội chủ nghĩa tầm thường hoá chủ nghĩa Mac
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003689  Còn  Rỗi          
100003690  Còn  Rỗi          
100003691  Còn  Rỗi          
100003692  Còn  Rỗi          
100003696  Còn  Rỗi          
100003697  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1118