Thư viện Lạc Hồng
Quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật bản) sau Chiến tranh lạnh

Ký hiệu xếp giá
330.122Qu-L
Dewey
330.122
Xuất bản
1. - H.: Lý Luận Chính Trị, 2004
Mô tả
139tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 10:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh lạnh Chương 2: Vị thế địa - chính trị của 3 trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật bản) trong thế giới hiện nay Chương 3: Quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật bản) sau chiến tranh lạnh Chương 4: Quan hệ Việt nam với 3 trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật bản) Chương 5: Những xu hướng tập hợp lực lượng giữa 3 trung tâm tư bản
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003661  Còn  Rỗi          
100003704  Còn  Rỗi          
100003705  Còn  Rỗi          
100003706  Còn  Rỗi          
100003707  Còn  Rỗi          
100003708  Còn  Rỗi          
100003709  Còn  Rỗi          
100003715  Còn  Rỗi          
100003716  Còn  Rỗi          
100003717  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1558