Thư viện Lạc Hồng
Chiến lược kinh doanh hiệu quả

Ký hiệu xếp giá
658.401C5337 2014
Dewey
658.401
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả
174tr ; 24 cm
ISBN
8935086834626
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
chiến lược, lập kế hoạch, kinh doanh
Ngày cập nhật
13/11/2018 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: phân tích SWOT I, phân tích SWOT II, bốn chiến lược cơ bản, các bước chuyển chiến lược, từ chiến lược đến việc thực hiện, các kế hoạch hành động, giữ kế hoạch đi đúng hướng, yếu tố con người trong việc thực hiện chiến lược, tính hiệu quả của chiến lược.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017721  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 681