Thư viện Lạc Hồng
Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Ký hiệu xếp giá
696N5765k
Dewey
696
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2018
Mô tả
378tr ; 21 cm
ISBN
9786048224721
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, công trình
Ngày cập nhật
14/11/2018 02:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình; các ảnh hưởng sức khỏe do phơi nhiễm với các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình; các phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng không khí bên trong công trình; cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018752  Còn  Rỗi          
100018753  Còn  Rỗi          
100018754  Còn  Rỗi          
100018755  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1057