Thư viện Lạc Hồng
Luật du lịch: có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

Ký hiệu xếp giá
343.59707891L9268
Dewey
343.59707891
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2017
Mô tả
82tr ; 19 cm
ISBN
9786045985946
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật du lịch
Ngày cập nhật
22/11/2018 11:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày Luật du lịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018776  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 551