Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Ký hiệu xếp giá
338.4791N5768g 2012
Dewey
338.4791
Xuất bản
Tái bản lần thứ ba, có chỉnh sửa và bổ sung. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả
270tr ; 21 cm
ISBN
9786049098628
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giao tiếp, tâm lý học, du lịch
Ngày cập nhật
29/11/2018 03:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình giới thiệu vai trò của tâm lý học xã hội trong du lịch. Trình bày một số vấn đề cơ bản về tâm lý học xã hội như sự hình thành và phát triển tâm lý xã hội, các hiện tượng và qui luật tâm lý tác động phổ biến trong du lịch, một số phương pháp nghiên cứu tâm lý. Trình bày tâm lý khách du lịch theo các tiêu thức khác nhau như quốc gia, nghề nghiệp, những vấn đề cơ bản về lý luận về giao tiếp, các hoạt động giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp trong du lịch và vấn đề tuyển chọn lao động trong du lịch.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018745  Còn  Rỗi          
100018770  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 733