Thư viện Lạc Hồng
Sustainable tourism management

Ký hiệu xếp giá
338.4791 S9731s
Dewey
338.4791
Xuất bản
1. - Wallingford: CABI, 1999
Mô tả
371tr ; 25 cm
ISBN
9780851993140
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
du lịch, phát triển, bền vững
Ngày cập nhật
06/12/2018 10:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction; the three dimensions of sustainable tourism; the key actors in sustainable tourism; sustainable tourism in different geographical milieu; sustainable tourism and functional management; sustainable tourism and the different sectors and types of tourism; conclusions; future of sustainable tourism
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002317  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1066