Thư viện Lạc Hồng
Food and beverage service

Ký hiệu xếp giá
647.95068 C8677f
Dewey
647.95068
Xuất bản
1. - London: Hodder, 2014
Mô tả
466tr ; 26 cm
ISBN
9781471807954
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Food, service
Ngày cập nhật
08/12/2018 07:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: the foodservice industry; Staff attributes, skills and knowledge; Food and beverage service areas and equipment; The menu, menu knowledge and accompaniments; Beverages: non-alcoholic and alcoholic; The service sequence: table service; The service sequence: self service, assisted service and single-point service; The service of breakfast and afternoon tea; Specialised forms of service; Enhanced service techniques; Events; Supervisory aspects of food and beverage service.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002318  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 596