Thư viện Lạc Hồng
Marketing in travel and tourism

Ký hiệu xếp giá
338.47910688M6292m
Dewey
338.47910688
Xuất bản
4. - Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009
Mô tả
502tr ; 27 cm
ISBN
9780750686938
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
du lịch, tiếp thị
Ngày cập nhật
08/12/2018 08:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Marketing in Travel and Tourism aims to guide and support readers through the complexities of tourism marketing in the 21st Century. It sets out clear explanations of marketing principles and concepts adapted from mainstream services marketing, and goes on to illustrate the range of applications currently practised in the modern visitor economy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002314  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 573