Thư viện Lạc Hồng
Hotel management and operations

Ký hiệu xếp giá
647.94068 O31h
Dewey
647.94068
Xuất bản
5. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011
Mô tả
494tr ; 24 cm
ISBN
9780470177143
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
khách sạn, buồng khách sạn
Ngày cập nhật
11/12/2018 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: overview; organization; general managers: a view at the top; operations: rooms; operations: housekeeping, engineering and security; food and beverage division; marketing and associated activities; financial control and information management; human resources policy management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002313  Còn  Đang mượn  nv0000315  NGUYỄN THỊ HỒNG  20/04/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 966