Thư viện Lạc Hồng
Hotel management and operations

Ký hiệu xếp giá
647.94068 O31h
Dewey
647.94068
Xuất bản
5. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011
Mô tả
494tr ; 24 cm
ISBN
9780470177143
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
khách sạn, buồng khách sạn
Ngày cập nhật
11/12/2018 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: overview; organization; general managers: a view at the top; operations: rooms; operations: housekeeping, engineering and security; food and beverage division; marketing and associated activities; financial control and information management; human resources policy management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002313  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1474