Thư viện Lạc Hồng
Hotel operations management

Ký hiệu xếp giá
647.94068 H4174h
Dewey
647.94068
Xuất bản
3. - Boston: Pearson, 2017
Mô tả
xix, 595tr ; 27 cm
ISBN
9780134337623
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
khách sạn, quản lý
Ngày cập nhật
11/12/2018 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Table of contents: overview of the hotel industry; the guest service; the hotel general manager; general managers are leaders; human resources; accounting; revenue management; sales and marketing; the front office; housekeeping; food and beverage; property operration and maintenance; personal safety and property security; franchise agreements and management contracts; managing in the global hotel industry.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002312  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1190