Thư viện Lạc Hồng
Marketing for hospitality and tourism

Ký hiệu xếp giá
338.4791M3456
Dewey
338.4791
Xuất bản
7. - Harlow, United Kingdom: Pearson, 2017
Mô tả
680tr ; 28 cm
ISBN
9781292156156
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
du lịch, khách sạn, tiếp thị
Ngày cập nhật
11/12/2018 10:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: understanding the hospitality and tourism marketing process; developing hospitality and tourism marketing opportunities and strategies; developing the hospitality and tourism customer value-driven strategy and mix; managing hospitality and tourism marketing
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002311  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 728