Thư viện Lạc Hồng
Hotel and lodging management: an introduction

Ký hiệu xếp giá
647.94068 S937h
Dewey
647.94068
Xuất bản
2. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2006
Mô tả
xix, 341tr ; 24 cm
ISBN
9780471474470
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
khách sạn, nhà nghỉ, quản lý
Ngày cập nhật
13/12/2018 08:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: growth and development of the lodging industry; organizational structure; the front office; housekeeping; the marketing and sales department; human resource management; hotel food and beverage; loss prevention and security; the general manager; yield management; management contracts and franchise agreements; time - share and vacation ownership; resorts, themed lodging, and special lodging environments.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002307  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1431