Thư viện Lạc Hồng
Hotel and lodging management: an introduction

Ký hiệu xếp giá
647.94068 S937h
Dewey
647.94068
Xuất bản
2. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2006
Mô tả
xix, 341tr ; 24 cm
ISBN
9780471474470
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
khách sạn, nhà nghỉ, quản lý
Ngày cập nhật
13/12/2018 08:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: growth and development of the lodging industry; organizational structure; the front office; housekeeping; the marketing and sales department; human resource management; hotel food and beverage; loss prevention and security; the general manager; yield management; management contracts and franchise agreements; time - share and vacation ownership; resorts, themed lodging, and special lodging environments.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002307  Còn  Đang mượn  115001229  Trần Thị Thùy Nhung  02/04/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 826