Thư viện Lạc Hồng
Economics

Ký hiệu xếp giá
330 S1939e 2010
Dewey
330
Xuất bản
19. - Boston: McGraw-Hill Irwin, 2010
Mô tả
xxiv, 715tr ; 26 cm
ISBN
9780073511290
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế học
Ngày cập nhật
13/12/2018 08:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: basic concepts; microeconomics: supply, demand, and product markets; factor markets: labor, land, and capital; ; applications of economic principles; macroeconomics: economic growth and business cycles; growth, development, and the global economy; unemployment, inflation, and economic policy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002306  Còn  Đang mượn  118001197  Nguyễn Hồng Phúc  27/03/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 784