Thư viện Lạc Hồng
Economics

Ký hiệu xếp giá
330 S1939e 2010
Dewey
330
Xuất bản
19. - Boston: McGraw-Hill Irwin, 2010
Mô tả
xxiv, 715tr ; 26 cm
ISBN
9780073511290
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế học
Ngày cập nhật
13/12/2018 08:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: basic concepts; microeconomics: supply, demand, and product markets; factor markets: labor, land, and capital; ; applications of economic principles; macroeconomics: economic growth and business cycles; growth, development, and the global economy; unemployment, inflation, and economic policy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002306  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1681