Thư viện Lạc Hồng
International management: culture, strategy, and behavior

Ký hiệu xếp giá
658.049D6551i 2018
Dewey
658.049
Xuất bản
10. - New York: McGraw-Hill education, 2018
Mô tả
634tr ; 28 cm
ISBN
9781259705076
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa, chiến lược, doanh nghiệp, kinh doanh
Ngày cập nhật
13/12/2018 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Part one: environmental foundation: globalization and international linkages; the political, legal, and technological environment; ethics, social responsibility, and sustainability. Part two: the role of culture: the meanings and dimensions of culture; managing across cultures; organizational cultures and diversity; cross-cultural and negotiation. Part three: international strategic management: strategy formulation and implementation; entry strategies and organizational structures; managing political risk, government relations, and alliances; management decision and control. Part four: organizational behavior and human resource management: motivation across cultures; leadership across cultures; human resource selection and development across cultures.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002305  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 517