Thư viện Lạc Hồng
Principles of economics

Ký hiệu xếp giá
330 M2789p 2018
Dewey
330
Xuất bản
8. - Singapore: Cengage Learning, 2018
Mô tả
xxviii, 836tr ; 26 cm
ISBN
9789814780353
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế học
Ngày cập nhật
13/12/2018 01:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction; how markets work; markets and welfare; the economics of the public sector; firm behavior and the organization of industry; the economics of labor markets; topics for further study; the data of macroeconomics; the real economy in the long run; money and prices in the long run;the macroeconomics of open economies; short-run economic fluctuations; final thoughts.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002308  Còn  Rỗi          
200002309  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 341