Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kế toán tài chính: sử dụng cho các lớp không thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Ký hiệu xếp giá
657.48G434 2016
Dewey
657.48
Xuất bản
Tái bản lần 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
233tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
22/03/2019 09:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; hệ thống báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018834  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1178