Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kế toán tài chính: sử dụng cho các lớp không thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Ký hiệu xếp giá
657.48 G434 2016
Dewey
657.48
Xuất bản
Tái bản lần 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
233tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
22/03/2019 09:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; hệ thống báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018834  Còn  Đang mượn  nv0000220  Trần Thanh Phương  11/10/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1435