Thư viện Lạc Hồng
Market leader: elementary business English practice file

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 R7274m
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Pearson Education, 2004
Mô tả
95tr ; 30 cm + 1 CD
ISBN
9780582773301
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, thương mại, kinh doanh
Ngày cập nhật
22/04/2019 08:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introductions; Work and leisure; Problems; Travel; Food and entertaining; Sales; People; Markets; Companies; The Web; Cultures; Jobs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000881  Còn  Đang mượn  nv0000234  NGUYỄN THỊ LÝ  16/09/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 862