Thư viện Lạc Hồng
Làm kế toán bằng máy vi tính

Ký hiệu xếp giá
657.028La-T
Dewey
657.028
Xuất bản
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
241tr ; 29cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bảng quản trị dữ liệu Table Chương 2: Làm kế toán bằng máy vi tính Ktsys Chương 3: Tổ chức hợp lý luân chuyển chứng từ Chương 4: Chế độ chứng từ kế toán
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003627  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 699