Thư viện Lạc Hồng
Văn kiện Đảng toàn tập: tập 26: 1965

Ký hiệu xếp giá
335.434 62V115K
Dewey
335.434 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2003
Mô tả
749tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 03:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 26 bao gồm hai nội dung chính: Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Thông báo, Điện của Trung ương, Các bài phát biểu và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phát biểu của đồng chí Lê Duẩn tại Hội nghị 12 BCH TW; Nghị quyết của Trung ương cục Miền Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001393  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 885