Thư viện Lạc Hồng
Toán cao cấp: Bài tập - T1

Ký hiệu xếp giá
515.076To-C
Dewey
515.076
Xuất bản
tái bản lần thứ 4. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
388tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 03:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tập hợp và ánh xạ Chương 2: Cấu trúc đại số - Số phức - Đa thức và phân thúc hữu tỷ Chương 3: Định thức , ma trận và phương trình tuyến tính Chương 4: Đại số vectơ và hình học giải tích Chương 5: Không gian vectơ Chương 6: Ánh xạ tuyến tính Chương 7: Trị riêng và vectơ riêng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000055  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1426