Thư viện Lạc Hồng
Giúp ôn tập tốt Toán cao cấp - T3: Phương trình vi phân chuỗi

Ký hiệu xếp giá
515.076To-C
Dewey
515.076
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả
214tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 03:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003640  Thất lạc            
100004090  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 356