Thư viện Lạc Hồng
Phân tích ứng xử phí tuyến nhà cao tầng chịu địa chấn sử dụng gia tốc đồ nhân tạo cho khu vực Việt Nam: luận văn thạc sĩ

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
1. - Đồng Nai: [Knxb], 2018
Mô tả
113tr ; File PDF
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
ứng xử, phí tuyến, gia tốc, địa chấn, cao tầng
Ngày cập nhật
07/06/2019 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (9.01MB)
Đề tài được thực hiện nhằm phân tích ứng xử phi tuyến nhà cao tầng chịu địa chấn sử dụng gia tốc đồ nhân tạo cho khu vực Việt Nam tìm ra một phương pháp mô phỏng giản đồ gia tốc theo miền thời gian có dạng phổ phản ứng tương đồng với phổ phản ứng đàn hồi được quy định theo Tiêu chuẩn Thiết kế động đất hiện hành của Việt Nam. Công việc được bắt đầu với việc tìm một phương pháp đã được sử dụng trên Thế Giới và các tiêu chuẩn TCVN hiện hành để áp dụng phù hợp với các đặc tính riêng của vùng Việt Nam hoặc tìm ra một phương pháp mới với đủ độ tin cậy để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn thạc sĩ đã tìm hiểu nhiều phương pháp cũng như phép biến đổi khác nhau có thể mô phỏng được giản đồ gia tốc theo miền thời gian. Sau quá trình nghiên cứu và phân tích, luận văn đã lựa chọn mô phỏng giản đồ gia tốc bằng phương pháp tổng các hàm dạng sóng sin. Phương pháp này được xuất phát từ mô hình phổ năng lượng đã được chuẩn hoá, kết hợp với hàm dạng để mô phỏng các giản đồ gia tốc theo miền thời gian. Khi đã xây dựng và kiểm chứng được phương pháp mô phỏng, luận văn tiếp tục hiệu chỉnh các giá trị hệ số trong mô hình phổ năng lượng nhằm mô phỏng được giản đồ gia tốc có phổ phản ứng bám theo phổ phản ứng đàn hồi theo quy định trong Tiêu chuẩn hiện hành tại Việt Nam. Vì đây là phương pháp xuất phát từ các hàm dạng sóng sin với góc pha ngẫu nhiên, nên kết quả sau mỗi lần phân tích đều khác nhau, tuy sự khác biệt này là hợp lý và có sai số nhỏ, nhưng để đánh giá một kết quả thì luận văn đã lấy theo giá trị trung bình của một số lượng mô phỏng đủ lớn. Cuối cùng, sau nhiều lần mô phỏng và làm các thay đổi có trình tự cho các thông số trong phương pháp, luận văn đã đề xuất được các bộ số giúp mô phỏng các giản đồ gia tốc có phổ phản ứng đáp ứng được yêu cầu của phổ phản ứng đàn hồi quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam quy định.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1849