Thư viện Lạc Hồng
Nghiên cứu độ võng của dầm bê tông cốt thép cường độ cao theo một số tiêu chuẩn: luận văn thạc sĩ

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
1. - Đồng Nai: [Knxb], 2018
Mô tả
76tr ; File PDF
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
độ võng, dầm, cường độ, bê tông
Ngày cập nhật
07/06/2019 10:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (1.20MB)
Nghiên cứu tính toán, đánh giá độ võng của dầm bê tông cốt thép cường độ cao theo một số tiêu chuẩn của dầm đơn bê tồng cốt thép tiết diện chữ nhật theo trạng thái giới hạn sử dụng, sử dụng bê tông cường độ cao với một số tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam và nước ngoài. Bằng phương pháp giải tích, so sánh giữa các tiêu chuẩn Việt Nam 5574-2012, và tiêu chuẩn Châu Âu EN.1992-1-1, ACI 318-05 ta đi tính toán một số trường hợp về độ võng cho dầm bê tông cốt thép. Từ đó ta thấy được những biến dạng của dầm đều nằm trong giới hạn cho phép và không gây ảnh hưởng biến dạng về mặt thẩm mĩ cho công trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1330