Thư viện Lạc Hồng
Bài tập cơ học đất

Ký hiệu xếp giá
624.15136076 V986b 2017
Dewey
624.15136076
Xuất bản
Tái bản lần thứ 12. - H.: Giáo dục, 2017
Mô tả
391tr ; 21 cm
ISBN
9786040067883
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bài tập, cơ học đất, nền đất
Ngày cập nhật
27/11/2019 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tóm tắt lý thuyết, bài tập cơ học đất: tính chất vật lý của đất và phân loại đất; tính chất cơ học của đất; phân bố ứng suất trong đất; lún của nền đất; sức chịu tải của nền đất và ổn định mái đất; áp lực đất lên tường chắn; các thí nghiệm đất ở hiện trường.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019113  Còn  Rỗi          
100019114  Còn  Rỗi          
100019115  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 179