Thư viện Lạc Hồng
Dầm sàn ứng lực trước căng sau thực hành thiết kế và thi công

Ký hiệu xếp giá
624.183423D182
Dewey
624.183423
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2018
Mô tả
178tr ; 27 cm
ISBN
9786048224424
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dầm bê tông, dầm dự ứng lực, thiết kế kết cấu, bê tông cốt thép
Ngày cập nhật
27/11/2019 02:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày nội dung: thiết kế sàn ứng lực trước; thiết kế dầm ứng lực trước; các ví dụ thực hành; thi công bê tông dầm sàn ứng lực trước căng sau.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019119  Còn  Rỗi          
100019120  Còn  Rỗi          
100019121  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1517