Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước: theo tiêu chuẩn ACI 318-14 của Hoa Kỳ

Ký hiệu xếp giá
624.1834N5768k
Dewey
624.1834
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2019
Mô tả
165tr ; 27 cm
ISBN
9786048227517
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kết cấu bê tông cốt thép, thiết kế thi công, kỹ thuật xây dựng
Ngày cập nhật
27/11/2019 03:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu kiến thức cơ bản và cần thiết trong việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ứng suất theo tiêu chuẩn ACI 318-14 của Hoa Kỳ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019116  Còn  Rỗi          
100019117  Còn  Rỗi          
100019118  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2071