Thư viện Lạc Hồng
Đại cương ngôn ngữ học. T.2, Ngữ dụng học

Ký hiệu xếp giá
410D6311d 2012
Dewey
410
Xuất bản
Tái bản lần 6. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả
427tr ; 21 cm
ISBN
8934994118071
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngôn ngữ học
Ngày cập nhật
30/11/2019 02:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Khái quát về ngữ dụng học và nghiên cứu các vấn đề về chiếu vật và chỉ xuất, hành vi ngôn ngữ, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019216  Còn  Rỗi          
100019217  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1598