Thư viện Lạc Hồng
Nhập môn ngôn ngữ học: tổng luận, ngữ âm học, từ vựng học, ngữ pháp học, phong cách học, ngữ dụng học

Ký hiệu xếp giá
410N5769
Dewey
410
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2015
Mô tả
587tr ; 21 cm
ISBN
9786040068460
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngôn ngữ học, giáo trình
Ngày cập nhật
30/11/2019 02:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày bản chất và chức năng của ngôn ngữ. Hệ thống, cấu trúc và tín hiệu ngôn ngữ. Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ. Các ngôn ngữ thế giới và việc phân loại. Âm tố và việc phân loại các âm tố. Âm tiết, ngôn điệu và các hiện tượng biến đổi ngữ âm. Âm vị và phương pháp xác định âm vị...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019214  Còn  Rỗi          
100019215  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1171