Thư viện Lạc Hồng
Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP): tài liệu đào tạo đại học và sau đại học

Ký hiệu xếp giá
615.10724T3641
Dewey
615.10724
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2018
Mô tả
127tr ; 27 cm
ISBN
9786046633648
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm thuốc, dược
Ngày cập nhật
02/12/2019 09:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các nội dung thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) ứng dụng trong lĩnh vực dược: quá trình hình thành - quốc tế hoá nguyên tắc GLP, giới thiệu các nguyên tắc, khái quát ISO/IEC17025, triển khai GLP trong kiểm nghiệm thuốc; các nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc như tổ chức, nhân lực, cơ sở hạ tầng, quản lý chất lượng, thuốc thử, chất đối chiếu, thiết bị, tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp phân tích, mẫu kiểm nghiệm...; các bước triển khai thực hiện GLP.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019126  Còn  Rỗi          
100019127  Còn  Rỗi          
100019125  Còn  Đang mượn  nv0000884  Trần Khánh Duy  15/07/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1783