Thư viện Lạc Hồng
Dịch tễ dược học: sách đào tạo dược sĩ đại học

Ký hiệu xếp giá
615.704 N5767d
Dewey
615.704
Xuất bản
Tái bản lần 1 có sửa chữa và bổ sung. - H.: Y học, 2014
Mô tả
226tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dịch tễ học, dược học
Ngày cập nhật
02/12/2019 02:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu khái niệm, phương pháp nghiên cứu, các thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược học. Mẫu trong nghiên cứu dịch tễ dược học. Các phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu. Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu. Các phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu. Các chỉ số nghiên cứu. Phương pháp đánh giá nhanh cung ứng và sử dụng thuốc trong cộng đồng. Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019100  Còn  Rỗi          
100019101  Còn  Rỗi          
100019102  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1490