Thư viện Lạc Hồng
Văn kiện Đảng toàn tập: tập 17: 1956

Ký hiệu xếp giá
335.434 62 V115K
Dewey
335.434 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả
922tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 04:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 17 bao gồm hai nội dung chính sau: Văn kiện Hội nghị TW lần thứ 9, lần thứ 10, lần thứ 11; Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Một số bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Văn kiện của Xứ uỷ Nam Bộ, Liên khu uỷ và Khu uỷ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001392  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1335