Thư viện Lạc Hồng
Báo cáo tài chính: hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.32I91
Dewey
657.32
Xuất bản
1. - Hồng Đức, 2019
Mô tả
329tr ; 24 cm
ISBN
9786048995546
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tài chính, báo cáo, hướng dẫn
Ngày cập nhật
05/12/2019 02:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu ba báo cáo tài chính của doanh nghiệp và xác định những từ vựng đặc biệt cần thiết để có thể nói chuyện được với các kế toán viên. Báo cáo các hoạt động tài chính thông qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn AppleSeed. Thiết lập và phân tích báo cáo tài chính, cách "chế biến xào/nấu những cuốn sổ sách", tại sao ai đó lại muốn thực hiện hành vi gian lận tài chính và làm thế nào để phát hiện được điều này. Mô tả các quyết định chiến lược mà một công ty non trẻ phải thực hiện khi nó muốn mở rộng. Phân tích và đưa ra lựa chọn tốt nhất trong số các giải pháp mở rộng kinh doanh khác nhau bằng các kỹ thuật phân tích giá trị hiện tại thuần (NPV).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019014  Còn  Đang mượn  nv0000360  Lý Thị Thu Hiền  02/06/2021 
100019013  Còn  Rỗi          
100019015  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 615