Thư viện Lạc Hồng
Những quá trình và thiết bị cơ bản của ngành công nghệ hóa học

Ký hiệu xếp giá
660 Ca-H
Dewey
660
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Giáo dục, 1997
Mô tả
627tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 04:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Các quá trình thủy động học Chương 1: Những nguyên lý thủy lực học Chương 2: Sự vận chuyển chất lỏng Chương 3: Sự nén khí Chương 4: Phân ly hệ khí không đồng nhất Chương 5: Phân chia hệ chất lỏng không đồng nhất Chương 6: Khuấy trộn vật liệu Phần 2: Các quá trình nhiệt Chương 7: Truyền nhiệt Chương 8: Đun nóng, làm nguội và ngưng tụ Chương 9: Bốc hơi Phần 2:
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000059  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1165