Thư viện Lạc Hồng
Tài chính quốc tế

Ký hiệu xếp giá
658.1599 M1839
Dewey
658.1599
Xuất bản
10. - Cengage Learning, 2012
Mô tả
901tr ; cm
ISBN
9789814416573
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tài chính, Kinh doanh, Quốc tế, Đa quốc gia, tỷ giá hối đoái, tài sản
Ngày cập nhật
05/12/2019 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu các thị trường chủ yếu hỗ trợ thuận lợi cho kinh doanh quốc tế, mô tả mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và các biến kinh tế, giải thích mức độ ảnh hưởng của các quan hệ này. Giải thích về đo lường và quản trị rủi ro tý giá, mô tả quản trị nợ và tài sản dài hạn bao gồm cả mô tả động cơ của đầu tư trực tiếp nước ngoài ngoài, hoạch định ngân sách đa quốc gia, phân tích rủi ro quốc gia và quyết định cấu trúc vốn. Quản trị nợ và tài sản ngắn hạn của công ty đa quốc gia bao gồm tài trợ thương mại, các tài trợ ngắn hạn khác và quản trị tiền mặt quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019016  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1242