Thư viện Lạc Hồng
Phân tích dữ liệu với R: hỏi và đáp

Ký hiệu xếp giá
001.422N5768p
Dewey
001.422
Xuất bản
Tái bản. - Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả
401tr ; 25 cm
ISBN
9786045893128
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phân tích dữ liệu, ngôn ngữ thống kê
Ngày cập nhật
06/12/2019 10:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những vấn đề liên quan đến mô tả dữ liệu, kiểm định giả thuyết, phân tích liên quan, phân tích tiên lượng. Từ phân tích mô tả, mô hình hồi qui tuyến tính, mô hình hồi qui logistic, mô hình Cox, phân tích sống còn, phân tích đa biến, đến ước tính cỡ mẫu. Mỗi chủ đề được trình bày qua một số câu hỏi và phương pháp giải quyết.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019080  Còn  Rỗi          
100019081  Còn  Rỗi          
100019082  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 832