Thư viện Lạc Hồng
Văn kiện Đảng toàn tập: tập 16: 1955

Ký hiệu xếp giá
335.434 62 V115K
Dewey
335.434 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả
791tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/09/2004 04:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 16 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, lần thứ 8. - Nghị quyết, Chỉ thị của Xứ uỷ Nam Bộ, Liên khu uỷ và Khu uỷ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001386  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 981