Thư viện Lạc Hồng
Tính toán kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode 4

Ký hiệu xếp giá
624.1834N5768t
Dewey
624.1834
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2018
Mô tả
163tr ; 27 cm
ISBN
9786048224608
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bê tông cốt thép, tính toán kết cấu
Ngày cập nhật
11/12/2019 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu việc tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 4. Các cấu kiện cơ bản của kết cấu liên hợp thép - BTCT được trình bày chi tiết về quan niệm và phương pháp tính theo Eurocode 4 kèm theo các ví dụ áp dụng. Gồm 4 chương: tính toán kết cấu sàn liên hợp, tính toán kết cấu dầm liên hợp giản đơn, tính toán kết cấu dầm liên hợp liên tục, tính toán kết cấu cột liên hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019160  Còn  Rỗi          
100019161  Còn  Rỗi          
100019162  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 610