Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu bê tông cốt thép: thiết kế theo tiêu chuẩn châu âu

Ký hiệu xếp giá
624.1834 P535k 2019
Dewey
624.1834
Xuất bản
Tái bản. - H.: Xây dựng, 2019
Mô tả
165tr ; 24 cm
ISBN
9786048227739
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bê tông cốt thép, cấu kiện
Ngày cập nhật
11/12/2019 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cung cấp những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn châu Âu. Gồm có: khái niệm chung, vật liệu, nguyên lý tính toán theo trạng thái giới hạn và nguyên lý cấu tạo, cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo và chịu xoắn, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn sử dụng, kết cấu bê tông ứng lực trước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019157  Còn  Rỗi          
100019158  Còn  Rỗi          
100019159  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1131