Thư viện Lạc Hồng
Tính toán động đất và tải trọng gió: theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode

Ký hiệu xếp giá
624.1762D182t
Dewey
624.1762
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2019
Mô tả
171tr ; 24 cm
ISBN
9786048227326
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kết cấu xây dựng, động đất, nhà cao tầng
Ngày cập nhật
11/12/2019 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode EN 1991-1-4:2005+AC:2010; tính toán động đất theo TCVN 9386:2012 và Eurocode 8-2004; ví dụ thực hành tính khung nhà cao tầng chịu tải trọng gió và động đất theo tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode. và tính toán động đất theo TCVN 9386: 2012 phục vụ việc tính khung nhà cao tầng chịu tải trọng gió và động đất theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019151  Còn  Rỗi          
100019152  Còn  Rỗi          
100019153  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1831